I will translate between English and Turkish

translate between English and Turkish

About This Gig

Translation from Turkish to English or English to Turkish of any kind of text, 2 days required for a text of 0-1000 words, 3 or 4 days for longer texts. Time and charges for texts exceeding 2500 words will be determined upon seeing text, and may depend on the type of the text. If you have any questions or want to negotiate an arrangement feel free to message me.

Her tür metnin İngilizce-Türkçe veya Türkçe-İngilizce çevirisi: 0-1000 sözcük arası metinler için 2 gün, daha uzun metinler için 3-4 gün gerekmektedir. 2500 kelimeyi aşan metinler için ücret ve süreyi metni gördükten sonra metnin türüne göre belirleyeceğim. Sorularınız için mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Order Details

Short text

Translation of text between 0 and 500 words

  • Proofreading
2 days delivery 2 Revisions
Gig Paused