I will edit and proofread up to 3000 words of Serbian or Croatian

(2)
edit and proofread up to 3000 words of Serbian or Croatian

About This Gig

I am native Serbian speaker and I can do proofreading, editing or critique for Serbian, Croatian or Bosnian text up to 3000 words, regardless topic. 

Матерњи сам говорник српскога језика и вршим коректуру и лектуру српског, хрватског, или босанског текста до 3000 речи, без обзира на садржај текста.

Order Details

Proofreading

Proofreading Serbian, Croatian and Bosnian text.

1 day delivery