I will edit and proofread up to 3000 words of Serbian or Croatian

(2)
edit and proofread up to 3000 words of Serbian or Croatian
edit and proofread up to 3000 words of Serbian or Croatian

About This Gig

I am native Serbian speaker and I can do proofreading, editing or critique for Serbian, Croatian or Bosnian text up to 3000 words, regardless topic. 

Матерњи сам говорник српскога језика и вршим коректуру и лектуру српског, хрватског, или босанског текста до 3000 речи, без обзира на садржај текста.

Order Details

Proofreading

Proofreading Serbian, Croatian and Bosnian text.

1 day delivery