I will translate a text grammatically correct from English to Swedish

translate a text grammatically correct from English to Swedish

About This Gig

I will translate a text grammatically correct from English to Swedish. (Up to 300 words for $5) "To translate different languages ​​grammatically correct is not always so simple, but that is what I can do for you here." "Att översätta olika språk grammatiskt korrekt är inte alltid helt lätt, men detta är vad jag kan göra för dig här."

Order Details

3 days delivery