I will translate text between English, Croatian, Bosnian and Serbian

translate text between English, Croatian, Bosnian and Serbian

About This Gig

My native language is Croatian and I am offering a translation of your text from English to Croatian, Serbian or Bosnian and vice versa. You don't have to worry about grammar or vocabulary, because I am reliable and dedicated to my work. I offer exceptional translation without any mistakes. For 5$ I can offer:
  • excellent translation (up to 550 words)
  • free revision
  • free proofreading
  • fast translation delivery


Moj materinski jezik je Hrvatski i nudim prijevod Vašeg teksta sa engleskog na hrvatski, srpski ili bosanski jezik i obrnuto. Ne trebate se brinuti o gramatici i rječniku, jer sam pouzdan i privržen svom radu. Nudim izuzetan prijevod bez ikakvih pogrješaka. Za 5$ mogu ponuditi:
  • izvrstan prijevod (do 550 riječi)
  • besplatno pregledavanje
  • besplatno traženje pogrješaka
  • brzu dostavu prijevoda

Order Details

2 days delivery 1 Revision

English - Croatian/Bosnian/Serbian

This package includes translation from English to Croatian, Bosnian or Serbian language, vice versa.

  • Proofreading
Number of words
This Package includes 550 words. For each additional 200 words, the price is $5.