I will translate 500 words from English to Serbian

translate 500 words from English to Serbian

About This Gig

English:

I am a translator with excellent knowledge and 5 years interpreting experience in English, German and Bosnian/Serbian/Croatian language. Client satisfaction and quality work are my top priorities. Until now I have surely completed hundreds of own translations: websites, games, medical books, apps, brochures, blog posts, social marketing campaigns, handwritten texts, old letters...

100% satisfaction and efficiency guarantee or money back.

Contact me for custom quotes for any kind of orders.

Looking forward to working for you! 

Srpski/Bosanski/Hrvatski:

Ja sam prevodilac sa odličnim znanjem i petogodišnjim iskustvorm u interpretaciji Engleskog, Nemačkog i Bosanskog/Srpskog/Hrvatskog jezika. Zadovoljni klijenti i kvalitetan rad su moji prioriteti. Do sada sam zasigurno izvršila preko hiljadu prevoda: Web stranice, igrice, medicinska literatura, aplikacije, brošure, blogovi, socialno-marketinške kampanje, rukopisi, stara pisma...

100% garancija da ćete biti zadovoljni obavljenim poslom i efikasnošću ili vraćam novac.

Kontaktirajte me ukoliko imate specifične zahteve za bilo koju vrstu naloga.

Radujem se saradnji sa Vama!