I will translate beautifully between English and Dutch

(10)
translate beautifully between English and Dutch
translate beautifully between English and Dutch

About This Gig

Hallo daar!
I will translate your text flawlessly from English to Dutch or Dutch to English.

250 words (about 1/2 page) of text goes for 1 gig/$5.
Interested? I know I am!

I am highly experienced in the ancient and noble art of translating and writing, especially in the technical & literary field.

As a trained & certified translator, I do all my translations with my own two hands, in other words: I do not use automatic translating.

I'm ready to get cracking! How about you?

Hi-the-ho!
Ik zal uw teksten foutloos van Nederlands naar Engels of van Engels naar Nederlands vertalen.

250 woorden (ongeveer 1/2 pagina) algemene tekst kost 1 gig/$5.
Interesse? Ik weet dat ik er zin in heb! 


Ik ben zeer ervaren in de oude en nobele kunst van het vertalen en schrijven, in het bijzonder op het technisch & literair vlak.

Als gediplomeerd vertaler, doe ik al mijn vertalingen zelf,  in andere woorden: Ik maak geen gebruik van automatische vertaling.

Ik ben klaar om aan de slag te gaan! En u?