I will translate beautifully between English and Dutch

(10)
translate beautifully between English and Dutch
translate beautifully between English and Dutch
translate beautifully between English and Dutch
translate beautifully between English and Dutch

About This Gig

Hallo daar!
I will translate your text flawlessly from English to Dutch or Dutch to English.

250 words (about 1/2 page) of text goes for 1 gig/$5.
Interested? I know I am!

I am highly experienced in the ancient and noble art of translating and writing, especially in the technical & literary field.

As a trained & certified translator, I do all my translations with my own two hands, in other words: I do not use automatic translating.

I'm ready to get cracking! How about you?

Hi-the-ho!
Ik zal uw teksten foutloos van Nederlands naar Engels of van Engels naar Nederlands vertalen.

250 woorden (ongeveer 1/2 pagina) algemene tekst kost 1 gig/$5.
Interesse? Ik weet dat ik er zin in heb! 


Ik ben zeer ervaren in de oude en nobele kunst van het vertalen en schrijven, in het bijzonder op het technisch & literair vlak.

Als gediplomeerd vertaler, doe ik al mijn vertalingen zelf,  in andere woorden: Ik maak geen gebruik van automatische vertaling.

Ik ben klaar om aan de slag te gaan! En u?