I will translate up to 400 words from english to ukrainian or vice versa

translate up to 400 words from english to ukrainian or vice versa

About This Gig

I will quickly and accurately translate any text up to 400 words from English to Ukrainian or from Ukrainian to English. 
I guarantee your total satisfaction or I will return your money.

Здійсню швидкий та точний переклад тексту обсягом до 400 слів з англійської мови на українську або навпаки.
Гарантую повне задоволення Вашого запиту, в іншому разі буде здійснено повернення коштів.

Order Details

2 days delivery 1 Revision