I will translate up to 400 words from English to Ukrainian or vice versa

translate up to 400 words from English to Ukrainian or vice versa
translate up to 400 words from English to Ukrainian or vice versa

About This Gig

I will quickly and accurately translate any text up to 400 words from English to Ukrainian or from Ukrainian to English. 
I guarantee your total satisfaction or I will return your money.

Здійсню швидкий та точний переклад тексту обсягом до 400 слів з англійської мови на українську або навпаки.
Гарантую повне задоволення Вашого запиту, в іншому разі буде здійснено повернення коштів.

Order Details

2 days delivery 1 Revision