I will translate Norwegian and English for $5

(64)
/ 5 Days On Average
translate Norwegian and English
translate Norwegian and English

About This Gig

(English)

Hey, thank you for checking out my gig, what can I do for you?
 • Websites
 • Letters
 • Blog articles
 • Emails
 • Ebooks
 • Apps
 • Adult content
 • You name it!

But why should you choose me?

- I have been doing this for over two years
- Fluent in both languages
- All the gigs will be done manually
- Guaranteed satisfaction!

No legal or medical documents, please

1 gig/5$ will get you 250 words!

(Norwegian)

Hei, takk for at du har klikket på min gig, hva kan jeg gjør for deg?
 • Nettsider
 • Brev
 • Blogg tekster
 • Email
 • Ebøker
 • Apper
 • Voksent innhold 
 • Du bestemmer!

Men hvorfor bør du velge meg?

- Jeg har holdt på med dette i over to år
- Snakker begge språk flytende
- Alle gigs vil bli gjort manuelt 
- Jeg garanterer at du vil bli fornøyd!

Ingen medisinske eller juridiske dokumenter, takk

En gig/5$ gir deg 250 ord!

Check out my Gig Extras