I will do accurate and quick Data Entry for you

do accurate and quick Data Entry for you

About This Gig

Tôi cá nhân nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Tôi rất chuyên nghiệp và có kinh nghiệm có giá trị của lĩnh vực nhập dữ liệu.
Tôi sẽ làm bất cứ loại công việc nhập dữ liệu cho bạn và sở thích của tôi sẽ được làm việc chất lượng cao và thời gian giao hàng.

Dịch vụ của tôi là:


 • MS Excel và MS Word
 • Nhập dữ liệu trực tuyến
 • Ngoại nhập dữ liệu
 • Copy / Paste làm việc
 • chi tiết Thẻ kinh doanh vào MS Excel hoặc MS Word Sheets.
 • Web dữ liệu Scraping
 • Chuyển đổi định dạng file pdf
 • PDF sang Excel
 • PDF to Word
 • Trang quét vượt trội / Word
 • Khai thác dữ liệu
 • Nghiên cứu Web
 • biên dịch dữ liệu từ thư mục kinh doanh
 • Thủ Gõ làm việc với Excel hoặc Word Document.

Cảm ơn thời gian và sự quan tâm của bạn. Tôi đang mong đợi để bắt đầu công việc với bạn sớm.

Order Details

Data entry

quick Data Entry

2 days delivery unlimited Revisions