I will do Professional and Creative Logo Design

(1)
Great work. You are professional in working. I like to work with you. Thank you.
Reviewed by vikingvn over 1 year ago
do Professional and Creative Logo Design
do Professional and Creative Logo Design
do Professional and Creative Logo Design
creative-logo-design_ws_1435030223

About This Gig

Chào bạn!

  • Tôi là một nhà thiết kế đồ họa với 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế nhận dạng thương hiệu, truyền thông Thiết kế, Thiết kế bao bì, Thiết kế POSM.
  • Tôi sẽ tạo ra hoặc sửa đổi cho bạn, công ty của bạn một thiết kế LOGO sáng tạo với chất lượng cao, nhanh chóng và rẻ tiền.
  • Không có câu hỏi yêu cầu "bảo lãnh tiền lại" trong bất kỳ thất bại. Bước lên doanh nghiệp của bạn với đánh bắt mắt.
Vui lòng liên hệ với tôi trước khi đặt hàng.