I will translate English to Polish or Polish to English 400 words

(1)
translate English to Polish or Polish to English 400 words
translate English to Polish or Polish to English 400 words

About This Gig

I will translate text from English to Polish or the other way around.

I am a bilingual writer happy to work on anything: from the insurance papers which make you yawn with their very first words, to your amazing website's content.
The quality I offer is art; not only will the final product be accurately translated, it also will be well presented, written in great style.

One gig is 400 words (of the original); if your text's length exceeds 2000 - drop me a message before purchasing so we can work it out.

I do not accept scanned documents and those with allthewordstogether.

Items are proof read.

Any modifications are free of charge in case an error occurs in order delivered.Przetłumaczę tekst z polskiego na angielski i vice versa.
Jestem dwujęzycznym pisarzem chętnym do pracy z tekstami różnymi - od nudnych papierów od ubezpieczyciela do zawartości Twojej niesamowitej strony internetowej.
Do zaoferowania mam sztukę - moje tłumaczenie będzie nie tylko wierne, ale również dobrze zaprezentowane, napisane w świetnym stylu.

Jedno tłumaczenie = 400 słów (oryginału), skontaktuj się ze mną, jeśli masz do zrobienia więcej niż 2000 słów.

Nie akceptuję skanów i tekstów bez spacji.

Poprawki błędów darmowe.


Order Details

Nina standard

400 words + ON A REQUEST: l can boogie with the words, be more of a poet than a translator

  • Proofreading
3 days delivery 1 Revision