I will translate English to Polish or Polish to English 400 words

(1)
translate English to Polish or Polish to English 400 words

About This Gig

I will translate text from English to Polish or the other way around.

I am a bilingual writer happy to work on anything: from the insurance papers which make you yawn with their very first words, to your amazing website's content.
The quality I offer is art; not only will the final product be accurately translated, it also will be well presented, written in great style.

One gig is 400 words (of the original); if your text's length exceeds 2000 - drop me a message before purchasing so we can work it out.

I do not accept scanned documents and those with allthewordstogether.

Items are proof read.

Any modifications are free of charge in case an error occurs in order delivered.Przetłumaczę tekst z polskiego na angielski i vice versa.
Jestem dwujęzycznym pisarzem chętnym do pracy z tekstami różnymi - od nudnych papierów od ubezpieczyciela do zawartości Twojej niesamowitej strony internetowej.
Do zaoferowania mam sztukę - moje tłumaczenie będzie nie tylko wierne, ale również dobrze zaprezentowane, napisane w świetnym stylu.

Jedno tłumaczenie = 400 słów (oryginału), skontaktuj się ze mną, jeśli masz do zrobienia więcej niż 2000 słów.

Nie akceptuję skanów i tekstów bez spacji.

Poprawki błędów darmowe.


Order Details

Nina standard

400 words + ON A REQUEST: l can boogie with the words, be more of a poet than a translator

  • Proofreading
3 days delivery 1 Revision