I will translate English to Turkish,Turkish to English

(20)
translate English to Turkish,Turkish to English
translate English to Turkish,Turkish to English
quality-translation-services_ws_1473318810
Job well done! Will order for more.
Reviewed by emelyn5 8 days ago
translate English to Turkish,Turkish to English
translate English to Turkish,Turkish to English
quality-translation-services_ws_1473318810

About This Gig

Hi
I'm Gulbana, a Turkish native speaker. I can translate from Turkish to English or vice versa. 
Please contact me before ordering.

I'll ask $5 per every 300 words.

A sample of my work
In seeking the data that may help us to understand
this complex behaviour, researchers are hampered by
the sources of data they have available. The most
popular means of collecting information about tourists
relies on self-report questionnaires. We may collect
this information before a trip, at some intercept
point or on returning home, but it is isolated and
focused on a particular aspect of the trip. Further
self-report data is subject to numerous biases that
affect validity.

Bu karmaşık davranışları anlamak için bize yardımcı olabilecek verileri arayan araştırmacılar, mevcut olan veri kaynakları tarafından engellenmektedir. Turistler hakkında bilgi toplamanın en popüler aracı öz-bildirim anketlerine dayanmaktadır. Biz bu bilgileri bir gezi öncesinde, bir kesişme noktasında ya da eve dönüşte toplayabiliriz fakat bu istisna kılınmış ve gezinin belirli bazı yönlerine odaklanılmıştır. Daha da ötesi öz-bildirim verisi geçerliliğe etki eden birçok önyargıya neden olmaktadır. 


English-Turkish,Turkish-English

I'll ask $5 per every 300 words.

  • Up to 300 Words
3 days delivery