I will translate from English to Swedish or viceversa

translate from English to Swedish or viceversa

About This Gig

I will translate from English to Swedish or viceversa.

I'm from Sweden and have been playing computer games where I've been communicating in English through chat and voice communication programs a lot. I also studied English at high school. Thanks to this I can translate between these languages very well.

--

Jag översätter från engelska till svenska eller tvärtom.

Jag är från Sverige och har spelat datorspel där jag kommunicerat via engelska genom chatt och röstkommunikationsprogram väldigt mycket. Jag studerade även engelska när jag gick i gymnasiet. Tack vare detta kan jag översätta mellan dessa språk mycket bra.

Order Details

1 day delivery
Gig Paused