I will translate from Kromo Javanese to Ngoko Javanese

translate from Kromo Javanese to Ngoko Javanese
translate from Kromo Javanese to Ngoko Javanese

About This Gig

I will translate from Kromo Javanese to Ngoko Javanese. Ngoko used by same level person or to comunicate with younger person, kromo used to comunicate with higher level person, such as kids to their parent or other older person. 
Example :
- kromo : Kula ajeng tilem. Sakniki sampun dalu. Mbenjing sekolah mboten prei.
- ngoko : Aku arep turu. Iki wis bengi. Sesok sekolah ora prei.

$5 per 200 words. Send by email or chat.

Order Details

Kromo - Ngoko

200 words

2 days delivery