I will professionally translate Polish Russian up to 500 words

(28)
professionally translate Polish Russian up to 500 words

About This Gig

I will make a quality, fast and cheap translation from Polish to Russian and vice versa in wide range of topics, except for medical and technical.
Zrobię tlumaczenie wysokiej jakości, szybko i tanio z Polskiego na Rosyjski i odwrotnie w szerokim zakresie tematów oprócz medycyny i technicznego.