I will convert PDF, jpeg to Word

(1)
convert PDF, jpeg to Word

About This Gig

 Моите услуги включват следното:

·         PDF -> Word, Excel, Power Point и др

·         Word, Excel, Point Power -> PDF

·         DOC , PDF, HTML -> EPUB, MOBI  

·         Мога да направя някоя преобразуване формат.

 *** ПОРЪЧАЙ СЕГА! ---> 1 концерт = 50 страници ***

Всичко, което трябва да се ме изпраща искате да конвертирате файла и той ще бъде готов за по-малко от 24 часа. 50 страница за 5 $

Order Details

1 day delivery unlimited Revisions

My services includes following:

• Format text • Format tables • Format images