I will translate Polish to English and English to Polish

(3)
translate Polish to English and English to Polish

About This Gig

I will translate any text up to 1000 words in 48 hours. 
I am native Polish speaker, fluent in English.
I also know a fair amount of Russian and Spanish so any insertions from those languages in a desired text are not an issue. 
I offer direct translation and literal translation, please specify what is more desired.


Przetłumaczę każdy tekst do 1000 słów w 48 godzin.
Jestem rodzimą użytkowniczką języka polskiego, biegłą w angielskim.
Znam również całkiem sporo rosyjskiego i hiszpańskiego więc wtrącenia w tych językach w pożądanym tekście nie są problemem.
Oferuję tłumaczenie dosłowne oraz tłumaczenie literackie, proszę zaznaczyć, które jest bardziej pożądane.

Order Details

2 days delivery