I will design 2D or 3D

design 2D or 3D
design 2D or 3D
design 2D or 3D

Compare Packages

  $5 $15 $25
 

Basic

Standard

Premium

Description Basic 3D Floor Plan 3D Floor Plan + Furnitures 3D Floor Plan + Furniture PRO
  - Create basic 3d floor plan - Not include funitures - 1 High Quality image render Create 3d floor plan + - include funitures/Color/Material - 1 High Quality image render - Create 3d floor plan - include funitures/Color/Material - include exterior - 1 High Quality im
High Resolution
The file will be delivered in a high resolution suitable for print (at least 2000px, 300dpi)
Source File
The original, layered design file allows you to make future edits to the design.
Logo Transparency
The logo image will have a transparent background (usually .png)
Revisions
The number of tweaks the seller includes.
1 2
Delivery time 1 day 2 days 3 days

About This Gig

Chào,Rất vui được làm việc với bạn.I'M Kiến trúc & Visuazalation
tôi có thể làm việc với AutoCad, Sketchup, 3Ds Max, Vray, Adobe Photoshop, Corel, Ai ..
Tôi có thể:

  1. Tạo Sơ đồ 3D từ hình ảnh tập tin, pdf, AutoCad, tay ký họa của bạn, vv ... nhanh nhất.
  2. HÌNH ẢNH Rendering (CGI) ULTRA CHẤT LƯỢNG CAO nội thất / ngoại thất.
  3. THIẾT KẾ NỘI THẤT, EXTEROR cho ngôi nhà, sạn, nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, chung cư, vv
  4. mô hình hóa lager Buiding 3D của bạn
Vui lòng liên hệ với hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, và cảm thấy tự do để nói chuyện với chúng tôi!

cảm ơn bạn rất nhiều và mong được trả lời của bạn!