I will translate from Italian to Polish or Polish to Italian for $5

/ 3 Days On Average
translate from Italian to Polish or Polish to Italian
translate from Italian to Polish or Polish to Italian

About This Gig

I will translate a text containing 800 characters from Italian to Polish or from Polish to Italian. 
I have experience in translating from Italian to Polish: documents, letters, instructions, manuals written in technical language, web sites and more.
If you need to translate more pages, my price is: 20 $ for a page containing 1500 characters. 

I deliver translations of short and not complicated texts in one day, but don't expect from me very fast translations of very technical text written in a specific language. I prefer quality and accuracy, so for this kind of translation I need more time.

Eseguo le accurate e veloci traduzioni dall'italiano al polacco e vicevesrsa.
Un testo (senza particolare linguaggio tecnico o specialistico), di circa 700 parole, posso consegnarlo tradotto in giornata. I testi più complessi consegnerò entro i termini stabiliti. 
Se hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarmi.

Wykonuję szybkie i dokładne tłumaczenia z włoskiego na polski i na odwrót. Tłumaczę: instrukcje obsługi, korespondencję, dokumenty, podręczniki techniczne itp. Cena: 20$ za każdą dodatkową stronę zawierającą 1500 znaków.
Jeżeli masz inne potrzeby, skontaktuj się ze mną.


Check out my Gig Extras