I will do architecture and design, 3d visualization, drawings

(1)
do architecture and design, 3d visualization, drawings
do architecture and design, 3d visualization, drawings
do architecture and design, 3d visualization, drawings

Compare Packages

  $30 $40 $50
 

Basic

Standard

Premium

Description 3D exterior view from your request 3D exterior view in high quality 3D exterior with fast delivery
  - Create the design from your elevation and photo - Create the design from your request in high quality - Create your design from my view. Fast delivery in three day
Delivery time 5 days 5 days 3 days
  Select $30 Select $40 Select $50

About This Gig

Tôi là một kiến ​​trúc sư, tôi có thể làm các dự án kiến ​​trúc tốt bao gồm cả cảnh quan và thiết kế nội thất theo nhu cầu của các phương pháp hiện đại và vật liệu. Tôi đang làm việc trong 3D Max, Autocad và Photoshop.