I will translate English to Swedish and viceversa

(19)
translate English to Swedish and viceversa
translate English to Swedish and viceversa
translate English to Swedish and viceversa
translate English to Swedish and viceversa

About This Gig

I will help you translate anything you want in Swedish/English or English/Swedish.
For $5 you will get 100 words translated.
Every translation is proof-read.
If you want more than 100 words to be translated, please send me a message first.

Jag kommer att hjälpa dig att översätta vad du vill från Svenska till Engelska eller från Engelska till Svenska. 
För $ 5 får du 100 ord översatta. 
Om du vill ha mer än 100 ord som ska översättas, skicka mig ett meddelande först.

Order Details

Gig Paused