I will translate English to Swedish and viceversa

(19)
translate English to Swedish and viceversa
translate English to Swedish and viceversa

About This Gig

I will help you translate anything you want in Swedish/English or English/Swedish.
For $5 you will get 100 words translated.
Every translation is proof-read.
If you want more than 100 words to be translated, please send me a message first.

Jag kommer att hjälpa dig att översätta vad du vill från Svenska till Engelska eller från Engelska till Svenska. 
För $ 5 får du 100 ord översatta. 
Om du vill ha mer än 100 ord som ska översättas, skicka mig ett meddelande först.

Order Details