I will translate english german polish

(4)
translate english german polish
translate english german polish
translate english german polish

About This Gig

 HI, I am able to translate texts from English to German and Polish or vice versa. I will provide my best, to translate your texts in a very short time!
One text maximum 200 words.

Hallo, ich bin in der Lage, Texte von Englisch auf Deutsch und Polnisch und umgekehrt übersetzen. Ich werde mein Bestes geben, um Ihre Texte in einer sehr kurzen Zeit zu übersetzen!
Ein Text bis zu 200 Wörter.

Witam, jestem w stanie tłumaczyć teksty z angielskiego na niemiecki i polski i odwrotnie. Dołożę wszelkich starań aby moje tłumaczenie było najlepsze i w dodatku wykonane w bardzo krótkim czasie!
Jeden tekst maksymalnie 200 słów.

Order Details

3 days delivery